• 19 januari 2016
 • 19:30

CRA-W_LOGO

De eerstvolgende *Wijkplatform Stad Binnen de Linie* vergadering is op

Dinsdag 19 januari 2016

Locatie:    buurthuis de Overzet
                   Kemphaanstraat 24-B

 

 • Tijdstip vergadering:
  Inloop:        19.15 uu
  Aanvang:    19.30 uur

 Agenda

 • Opening
 • Mededelingen
 • Vaststellen agenda
 • Gesprek verslag van 10 december jl
 • Bespreking: Onderhoud Botbrug , Postbrug en parkeerplaats Kanaalweg
 • Fietsveiligheid & Fietsknelpunten belicht
 • Bespreking: Gescheiden afval regeling
                    Zijn wij binnen de linie toe aan een 4e bak?
 • Buurtnieuws
  vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
 • Rondje deelnemers

  Sluiting

Download de agenda Wijkplatform SBDL 19 januari 2016