• 26 oktober 2016
 • 19:30
 • Buurthuis de Beuk

Download conceptverslag van 13 september jl klik op de link:
CONCEPT verslag-wijkplatform-sbdl-13-september-2016

Agenda 26 oktober

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Gesprek verslag van 13 september
 1. Update Vinkenterrein
 2. Update Walkanten Helders kanaal
 3. Veiligheid (zowel op internet als in en om het huis)
 4. Vriendenhuis GGZ
 1. Te gast in Buurthuis de Beuk
 1. Buurtnieuws
  vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
 1. Rondje deelnemers

Het Wijkplatform heeft een adviserende, informerende en signalerende rol naar overheid en gemeente.
Deze adviserende, informerende en signalerende rol wil het Wijkplatform steeds meer en grondiger gaan uitvoeren, de onderwerpen zijn hierin divers.

Heeft u als vereniging/stichting/instantie/organisatie of BURGER een onderwerp, welke u onder de aandacht wil brengen, dan kan u ons via de website/mail/facebook/twitter en telefonisch hierover benaderen.

…de Samenwerkingsverbanden
Waarmee willen we het wijkplatform in zijn kracht zetten?
Uiteraard alles wat buurt overstijgend is!
Gedacht wordt aan:

 • Buurtpreventie app
 • Aandacht voor verkeersonveilige situaties
 • Hondenbeleid optuigen, inventariseren wat/waar de knelpunten zijn, verzoek om honden stations eventueel onderhoud en beheer vrijwilligers/omwonenden?
 • Parkeer problemen? Zijn die er? Zo ja waar en in welke mate?
 • Buurt beheerprojecten!
  Hoe gaan we de bestaande versterken?
  En onder welke voorwaarden breiden we deze uit?
 • Wat zijn de mogelijkheden tot onderling samenwerken?
 • Inspraakprocedures!
  Hoe waardevol is het wijkplatform hierin?
 • Het optuigen van een vrijwilligers databank.
 • Het gezamenlijk opstarten van projecten, uitlenen van mensen en spullen aan elkaar.

Doelstellingen van het wijkplatform:
Verbindingen leggen en deze voorts onderhouden tussen alle buurtorganisaties/belangen verenigingen c.q. stichtingen.
Een breed platform creëren en waarborgen waar alle partners in zijn vertegenwoordig waar iedere inwoner van de stad binnen de linie mee te maken kan krijgen.

Adviserende rol richting overheid en gemeente.
Oplossingsrichtingen biedend, voor problemen die zich voor doen op gebied van o.a:

 • Wonen
 • Zorg en gezondheid
 • Veiligheid
 • Leefbaarheid
 • Duurzaamheid
 • Onderwijs en educatie
 • Speelvoorzieningen
 • Conflicten van allerlei soort
 • Overlast in de wijken door:
  >leegstand,
  >bouw,
  >jeugd,
  >gedumpt vuil,
  >vandalisme
  >Etc.