Politie cijfers geven het aan
ook in Den helder zijn de meldingen over verwarde personen verdubbeld!

De plaatjes hieronder geven duidelijk weer dat er in 2013 t.o.v. 2011 een stijging was van 31% en slechts drie jaar later is er een t.o.v het jaar 2011 een stijging van 100%,
dit is dus een verdubbeling van meldingen in amper 5 jaar tijd!

uwmeningtelt

3D Character and Question MarkUw Wijkplatform is benieuwd naar wat u als bewoner merkt van deze stijging.

  • Herkent u deze stijging?
  • Heeft u ervaring hierin in u directe leefomgeving?
  • Wat vindt u van deze ontwikkeling?
  • Wat doet dit volgens u met de leefbaarheid/veiligheid in uw buurt?
  • etc. etc.

Mail ons of benader ons via
Facebook
email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Screenshot_2016-03-16-09-42-08-1Screenshot_2016-03-16-08-44-44-1-1
In 90 procent van de Nederlandse gemeenten is het aantal meldingen over verwarde personen in vijf jaar tijd toegenomen.

In 140 gemeenten is het aantal meldingen tussen 2011 en 2015 zelfs verdubbeld, blijkt uit cijfers die NU.nl via LocalFocus van de politie heeft ontvangen.

Voornamelijk de middelgrote steden hebben fors meer meldingen ontvangen. In Assen is bijvoorbeeld het aantal meldingen toegenomen van 125 in 2011 naar 589 in 2015. Ook in Haarlem en Meppel is de politie vaker ingeschakeld vanwege overlast door verwarde mensen.

Bezuiniging
In 39 gemeenten nam het aantal meldingen in de afgelopen vijf jaar af. In het Limburgse Heerlen daalde het aantal meldingen met 29,1 procent het hardst.

Vorig jaar verwees de politie naar de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg als verklaring voor de stijging. Minder mensen kunnen bij de GGZ terecht voor hulp, waardoor zij steeds vaker thuis moeten worden behandeld.
oranjebalk2

NHD 7maart  2016 Delano Welteverden

Screenshot_2016-03-16-10-04-34Screenshot_2016-03-16-10-04-55-1

oranjebalk2
Eerdere artikel NU.NL

Meer gemeenten hebben last van verwarde personen

Overlast door verwarde personen is vorig jaar in tweederde van de Nederlandse gemeenten gestegen. Landelijk nam het aantal meldingen bij de politie met 17 procent toe.

In totaal zijn er ruim 52.000 meldingen binnengekomen over incidenten met verwarde of overspannen personen. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

“Uit de cijfers blijkt dat de politie steeds vaker moet uitrukken vanwege overlast door verwarde personen”, zegt een politiewoordvoerder. “Het gaat dan om kleine opstootjes, maar soms ook om incidenten waarbij iemand in verwarde toestand een bedreiging vormt voor zichzelf of zijn omgeving.”

Agenten zijn soms urenlang bezig om deze verwarde personen te helpen, zegt de woordvoerder. “Vaak is het erop afsturen van een agent niet dé oplossing. Iemand met psychische klachten is geen crimineel, maar een patiënt. Die heeft vaak meer baat bij opvang door hulpverleners.”

Grote steden
In de grote steden is de toename van het aantal incidenten het grootst in Utrecht, namelijk 27,8 procent. In Rotterdam en Amsterdam is een kleinere toename te zien van respectievelijk 24,4 en 9,2 procent. Den Haag heeft juist een afname van 6,3 procent.

Volgens een woordvoerder van de politie-eenheid Midden-Nederland kan de stijging een gevolg zijn van de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Steeds meer patiënten worden thuis behandeld door de GGZ en wonen in een normale leefomgeving.

“Buurtbewoners maken vaak uit voorzorg een melding, omdat er niet altijd gerichte hulp aanwezig is”, verklaart de woordvoerder. Hij verwacht dat het aantal meldingen de komende jaren verder gaat toenemen.

GGZ
GGZ erkent dat mensen sneller thuis behandeld worden, maar vindt het te vroeg om hier conclusies aan te verbinden. Bovendien hoeft het bij een melding van een verward persoon niet altijd te gaan om iemand met een GGZ-achtergrond.

“Iemand die dronken, boos of verdrietig is, kenmerkt de politie als verward. Het hoeft niet direct om een persoon met een psychiatrisch achtergrond te gaan”, aldus een GGZ-woordvoerder.