Update 3 juni 2016
Hieronder vindt u de reactie van de gemeente op het bezwaarschrift welke uw Wijkplaform iz afsluiting ’t Schapendijkje heeft ingediend

alle bezwaren van de andere bezwaarschriften zijn in dit stuk van samengevat en van verweer voorzien
onze punten zijn punten 4, 9, 10,11, 12, 13 met daaronder de reactie van de gemeente
 • 4 …er wordt een belangrijke toegangsader naar Huisduinen afgesloten
  >…Het Schapendijkje wordt door ons niet gezien ais een belangrijke verkeersader. De gemeten hoeveelheden verkeer wijzen dit ook uit De ontsluitingswegen voor Huisduinen zijn de Huisduinerweg en Duinweg.
 • 9…Er wordt voorbij gegaan aan het contact tussen Oud Den Helder en Huisduinen
  >…De voor het gevoel meest directe route voor het autoverkeer tussen Oud Den Helder en Huisduinen is het Schapendijkje. Er loopt ook een route via de Huisduinerweg. In het rapport worden de beide routes tussen Huisduinen en Oud Den Helder vergeleken, De routes via het Schapendijkje en de Huisduinerweg blijken even lang te zijn Van omrijden is in die zin geen sprake: de verbinding tussen Oud Den Helder en Huisduinen voor fietsers blijft via het Schapendijkje in tact
 • 10..Verkeerscirculatiewordt geblokkeerd
  >…Het Schapendijkje heeft geen cruciale functie voor de verkeerscirculatie in deze omgeving
 • 11..Tot de afsluiting en terug kan nog steeds hard gereden worden
  >…Door de afsluiting wordt doorgaand autoverkeer geweerd en blijft alleen bestemmingsverkeer over. Hierdoor neemt de hoeveelheid autoverkeer op het Schapendijkje aanzienlijk af. Onze ervaring is dat bestemmingsverkeer over het algemeen rustiger rijdt
 • 12..Schapendijkje is van toeristisch belang
  >…Toeristen kunnen nog steeds alle toeristische bestemmingen bereiken Ook het Schapendijkje blijft bereikbaar. De fietsende toerist zal door minder doorgaand verkeer op het Schapendijkje baat bij de afsluiting hebben
 • 13..Coenraad Botstraat is niet berekend op veel verkeer
  >…De gemeten hoeveelheden verkeer op het Schapendijkje zijn dusdanig laag dat wij geen substantiële toename van het verkeer in de Coenraad Botstraat verwachten. Of dit ook daadwerkelijk zo is, gaan we de komende tijd monitoren door middel van tellingen

verweer gemeente (1)verweer gemeente (2)verweer gemeente (3)verweer gemeente (4)

oranjebalk2Update 25 april 2016
Vandaag is het bezwaarschrift ingediend
Screenshot_2016-04-25-17-45-08
Screenshot_2016-04-25-21-39-04-1Screenshot_2016-04-25-21-39-15-1
oranjebalk2
13 april heeft het Wijkplatform SBDL het afsluiten van het Schapendijkje besproken.
Daar kwam éénduidig uit dat afsluiten van het Schapendijkje totaal niet wenselijk is.
Dit om diverse redenen:
Het is een te versterkende maatregel waaraan veel nadelen kleeft en feitelijk ook niet het doel was. Het streven was om te bekijken; hoe deze weg veilig te maken en de snelheid eruit te halen. Door deze maatregel gebeurd dit niet, immers tot het bord en terug kan evengoed hard gereden worden en is fietsen op deze weg nog steeds niet veilig te noemen. Doel zou moeten zijn een veilige weg voor alle gebruikers, door het afsluiten wordt de verkeerscirculatie geblokkeerd en legt het daarbij extra druk op de toegangswegen daaromheen, in oud Den Helder en Huisduinen.

Doel moet zijn een veilige weg voor alle gebruikers…

Wij steven naar snelheidsremmende maatregelen en een duidelijk en veilig fietspad met verlichting.

Uw Wijkplatform heeft dit 13 april tijdens de bijeenkomst meegegeven aan de wijkmanager welke het zal gaan voorleggen aan het College van B&W.
Volgende week dinsdag heeft Huisduiner-belang een leden vergadering waarin het ook besproken wordt, zij denken net zo over dit verkeersbesluit als de deelnemers in het wijkplatform.

Wanneer het verkeersbesluit niet ingetrokken wordt gaan wij een bezwaarschrift indienen en roepen wij u op dit ook te doen, er zal dan een voorbeeld brief op de site geplaatst worden welke u dan zou kunnen gebruiken.

klik op link voor het voorbeeld:
plattegrond schapendijkje

schapendijkje

Verwarring over bezwaartermijn Schapendijkje
16 april 2016

Den Helder * Onder inwoners die bezwaar willen maken regen afslui­ting van het Schapendijkje voor au­to’s bestaat verwarring over de ter­mijn waarbinnen dat kan, zo blijkt deze dagen op sociale media. Som­migen rekenen vanaf de datum van het besluit (15 maart). Wat telt is de datum van officiële publicatie: 25 maart. De bezwaartermijn loopt dus tot 7 mei, zoals gisteren bericht.