Donderdag 29 oktober jl kwam het Wijkplatform SBDL bij elkaar, met o.a op de agenda het opheffen van het spreekuur Sociaal Wijkteam, onderstaand vindt u de onderbouwing/motivatie hiervoor.

✔  Graag blijft het Wijkplatform met u hierover in contact, om zo eventuele Tips & Tops te verzamelen en onze adviserende rol richting de gemeente uit te kunnen voeren.

De spreekuren zijn eerder geëvalueerd en op basis van objectieve gegevens is besloten voorlopig het spreekuur van het wijkteam niet te continueren.

De reden tot voorlopige stopzetting van de spreekuren is alsvolgt:

Vanaf februari 2015 hebben er wekelijks spreekuren plaats gevonden in de wijken Julianadorp, de Schooten en Nieuw Den Helder. De spreekuren zijn op verzoek van de Raad met ingang van februari 2015 ingevoerd om de afstand tussen de burger en de gemeente in het sociaal domein te verkleinen.

Uit een evaluatie is gebleken dat in de praktijk nauwelijks gebruik werd gemaakt van het spreekuur. Totaal hebben er 6 burgers gebruik gemaakt van de spreekuren.

Mogelijke redenen waarom geen gebruik wordt gemaakt zijn divers,  o.a. ;

 • De burger ervaart het als onplezierig om in de openbaarheid te stappen
 • Er is gewoonweg geen behoefte om problematiek in een spreekuur te bespreken.
 • De problematiek is vaak te zwaar om in een buurthuis te bespreken. Problematiek rondom Jeugd en WMO laat zich beter bespreken bij de burger thuis.
 • De burger kan het beeld hebben op het spreekuur opgevangen te worden in “een groot team” wat afschrikt. Dus verkeerde beeldvorming.

Omschrijving werkwijze, evaluatie & uitkomsten:

In eerste instantie werd het spreekuur per wijk door twee medewerksters gehouden. Dit is in de loop van het voorjaar teruggebracht tot 1 medewerkster per wijk. De effectieve inzet van het personeel is dit jaar cruciaal gebleken bij de afhandeling van zorgaanvragen.

? Het sociaal wijkteam is het eerste half jaar zwaar belast door niet alleen de spreekuren maar ook vanwege presentaties, voorlichting, informatieverstrekking aan organisaties, politiek etc. Dit resulteerde in een grote werkdruk wat zelfs leidde tot wachttijden van zorgaanvragen.

 • Om adequate en snelle zorg voor de burger in Den Helder te kunnen leveren moesten keuzes worden gemaakt. Dit is de reden geweest om de spreekuren voorlopig te bevriezen tot in ieder geval 2016.
 • Daarnaast zijn nog meer maatregelen genomen om de wachttijden terug te brengen.
 • Geconstateerd wordt dat er momenteel geen wachttijden meer zijn.
 • De werkwijze, organisatie en structuur van het Wijkteam heeft dit jaar een hoge prioriteit en hierin past onder meer de samenwerking in de wijken en een optimale dienstverlening naar de burger.
 • Begin volgend jaar zal het spreekuur in de wijk (misschien in een andere vorm) opnieuw worden beoordeeld.
 • Overigens is de ervaring dat vragen rondom zorg veelal via professionals/netwerk worden opgepakt (huisartsen, andere zorgaanbieders, algemene voorzieningen) die vervolgens de weg goed weten te vinden naar het wijkteam/gemeente.
 • Tevens wordt ervaren dat de burger de weg naar het wijkteam steeds beter lijkt te vinden. Waar voorheen m.n. professionals het wijkteam contacten lijkt er een toename te zijn van burgers die contact zoeken.

?? Dit alles heeft geleid tot het beëindigen van de spreekuren wat kort gesloten is met de verantwoordelijk wethouder.

???Het Sociaal wijkteam is overigens goed telefonisch bereikbaar, waarna, indien van toepassing, een huisbezoek gepland kan worden.