Het gaat om een burgerinitiatief van een betrokken bewoner woonachtig aan de Ruyghweg.
Hij heeft 200 handtekeningen verzameld, en deze heeft hij 5 oktober jl aan de wethouder Van Dongen overhandigd. Deze meneer heeft een verzoek om een VOP ter hoogte van de Ruyghweg 45 ingediend. Tevens heeft hij aandacht gevraagd voor de onveilige fietssituatie op het het kruispunt Ruyghweg/Fabrieksgracht.

De gemeente heeft voorts een oproep gedaan aan burgers om hun ervaringen met dit kruispunt te melden, om zo een nog duidelijker beeld te krijgen, in eerste instantie zou de wethouder en/of afdeling verkeer rond 5 november de uitkomsten laten weten, dit is momenteel  wegens ziekte verzet  naar datum 12 november.
De Fietsersbond en het wijkplatform zijn bij deze situatie betrokken.