De gemeente gaat verder met initiatieven die de buurt veiliger maken. Een voorbeeld uit de afgelopen periode is de buurtpreventieapp.

De initiatieven werpen hun vruchten af. Zo wijst de gemeente op het aantal misdrijven dat tussen 2014 en 2018 met een derde is afgenomen. Zo is het aantal woninginbraken van 212 in 2014 naar 71 gedaald in 2018

Om Den Helder veiliger te maken worden binnenkort bewonersbijeenkomsten gehouden. De noemer ervan is  ‘Waaks over overlast en verdacht gedrag in de wijk’. Ook het pop-up-huis veiligheid komt terug, dit keer over ondermijnende criminaliteit als drugslabs, cybercrime en mensenhandel.

Daarnaast gaat de gemeente verder met initiatieven die de buurt veiliger maken. Een voorbeeld uit de afgelopen periode is de buurtpreventieapp.

De initiatieven werpen hun vruchten af. Zo wijst de gemeente op het aantal misdrijven dat tussen 2014 en 2018 met een derde is afgenomen. Zo is het aantal woninginbraken van 212 in 2014 naar 71 gedaald in 2018. Ook de meldingen overlast van jeugd en verwarde personen is flink gedaald. Opvallend is de daling van het aantal gestolen fietsen: van 350 in 2014 naar 122 vorig jaar.

De gemeente schrijft een en ander toe aan de gezamenlijke aanpak van politie, handhavers, inwoners en ondernemers. “Het is echter geen reden om achterover te leunen. Op het thema Zorg en veiligheid, onder andere geweld, kunnen de cijfers beter.”

Wie , eventueel samen met de buren, een idee heeft om Den Helder veiliger te maken, kan contact opnemen met het team veiligheid:  g.ingelse@denhelder.nl

Bron LOS

Welke buurten zitten wij? klik HIER Regels & Richtlijnen Klik HIERTips: veiligheid Woning & Buurt Klik Hier

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>