11 April, informatieavond BuurtPreventieApp Den Helder & Julianadorp

11 April organiseert BuurtPreventieApp DEN HELDER een informatieavond.

Locatie:MFC ’t Dorpshuis Julianadorp
Adres:Middelzand 3504, 1788 ES Julianadorp
Inloop: 19:15
Aanvang: 19.30 uur

Informatieavond voor alle deelnemers aan de BuurtPreventieApp DEN HELDER.
Daarnaast bent u ook van harte welkom wanneer u nog geen deelnemer bent maar wel interesse hierin heeft.

Tijdens deze avond wordt u uitgelegd wat de BuurtPreventieApp precies inhoudt.
Van Do’s & Don’ts tot waarin ligt het preventieve van de buurtapp nu precies.

Tevens is de wijkagent aanwezig om uitleg te geven over bv signalement, maar ook om uw vragen te beantwoorden.

Een ambtenaar van de gemeente afdeling Veiligheid & Handhaving zal u meenemen over hoe u kan bijdragen aan uw veiligheid in de buurt

 

Welke buurten zitten wij? klik HIERAanmelden! KLIK HIER Regels & Richtlijnen Klik HIER     Tips: veiligheid Woning & Buurt Klik Hier

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2016

Burgemeester en wethouders van Den Helder en de directies van Zeestad, Port of Den Helder, Willemsoord en Den Helder Airport nodigen u van harte uit voor de gezamenlijke openbare nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 4 januari 2016.

De receptie vindt plaats in schouwburg de Kampanje, Willemsoord 63 in Den Helder.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

  • 19.30 uur: ontvangst
  • 20.00 uur: nieuwjaarsprogramma en bekendmaking Jutter van het Jaar 2015
  • 20.20 uur: toast op het nieuwe jaar en vervolg receptie
  • 22.00 uur: einde bijeenkomst

Wij wensen u een inspirerend en succesvol 2016!

Directie Zeestad
Directie Port of Den Helder
Directie Willemsoord
Directie Den Helder Airport

Burgemeester en wethouders van Den Helder

16 December Informatieavond over Speeltuin de Viskom

Woensdag 16 december…. 19.30 uur

Informatie avond over samenwerkingsproject Buurthuis/Speeltuin de Viskom en de belangenvereniging Visbuurt

Geachte bewoners,

Hierbij nodigen buurthuis/speeltuin De Viskom en Belangenvereniging Visbuurt u uit voor een informatieavond over de voorgenomen plannen om de speeltuin uit te breiden en het ballenvanghek bij het voetbal/basketbal veld breder te maken zodat de omwonende en het buurthuis geen last meer hebben van ballen ( en jeugd) op het dak, het doel is om het gehele groengedeelte schoon te houden van hondenuitwerpselen want ondanks de borden worden er nog steeds honden uitgelaten op dit speelveld hetgeen uiteraard niet de bedoeling is, we hopen dat u onze plannen wilt steunen en woensdag 16 december a.s naar onze avond komt, we beginnen om 19.30 uur en de bespreking is in de Maranatha kerk Vijzelstraat 73
Bent u deze avond verhinderd maar wilt u toch uw mening geven dan kunt u dit doen via email deviskom@quicknet.nl of jop.roggeveen@gmail.com

Namens De Viskom: T.van der Kamp vz.
Namens Belangenvereniging Visbuurt: J. Roggeveen vz.

 

Werkzaamheden ’t Kraaiennest.

Het is zo ver.
In de week van 9 november wordt gestart met de werkzaamheden aan de speeloase ’t Kraaiennest.
Als eerste worden er wat opruimwerkzaamheden verricht zoals het verwijderen van het hekwerk en de oude speeltoestellen.
Daarna zullen de nieuwe speeltoestellen geplaatst worden.
Dit kan niet in een keer gebeuren maar terloops in de komende weken.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden worden afgerond in week 50.
In deze periode is het mogelijk dat u enige overlast kunt ondervinden van de werkzaamheden, wij hopen op uw begrip hiervoor.