De gemeente verwacht burgers beter van dienst te zijn. De bezoeker wordt direct geholpen en door de juiste persoon, stelt de  gemeente. Alle huishoudens krijgen hierover binnenkort een brief van de gemeente.

Een afspraak maken kan via www.denhelder.nl en 0223-140223

Den Helder werkt op afspraak

De gemeente gaat vanaf maandag 4 januari 2016 volledig op afspraak werken. Dat is één van de verbeteringen die we per januari van het nieuwe jaar doorvoeren.

Wat verandert er nog meer en waarom?
De samenleving verandert in hoog tempo en de manier waarop inwoners en overheden met elkaar communiceren verandert mee. In het regeerakkoord is afgesproken dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Zo moeten bedrijven en inwoners uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. Door de toenemende digitalisering merken we de laatste jaren al dat de directe dienstverlening aan de balie minder wordt. Daarbij zien we de vraag van burgers via e-mail en sociale media toenemen. Om kwetsbaarheden te verminderen en in te spelen op de ontwikkelingen gaan de KCC medewerkers rouleren en op alle disciplines (balie, servicebalie, telefoon, en flex) werken. Doelstelling is dat de medewerkers breed en flexibel inzetbaar zijn. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat het werk afwisselend en prettig is.

Door het werken op afspraak kunnen wij de inwoners beter van dienst zijn, immers de inwoner wordt direct en door de juiste persoon geholpen op een zelf gekozen tijdstip. De medewerkers krijgen meer ruimte voor kennisuitwisseling, opleiding, training en ontwikkeling.

Openingstijden
Het werken op afspraak brengt met zich mee dat we gemeentebreed uniforme openingstijden krijgen. De gemeente is vanaf 4 januari fysiek en telefonisch dagelijks bereikbaar vanaf 08.30 tot 17.00 uur. De sluitingstijd van de koopavond op donderdagavond voor de producten burgerzaken blijft tot 19.30 uur.

Servicebalie
De receptie vormen wij stapsgewijs om naar een Servicebalie. Bij de Servicebalie kunnen zogenaamde snel producten zonder afspraak worden afgehaald. Dat zijn o.a. uittreksels, verklaring omtrent gedrag, en rij- en reisdocumenten. De gastvrouw/heer, ontvangt bezoekers, maakt de bezoekers wegwijs en begeleidt de bezoekers met een afspraak naar het bestuur. Deze taak wordt als werkervaringsplek telkens ingevuld voor een periode van maximaal een half jaar

Voor het aanvragen van een paspoort, ID-kaart en rijbewijs bij de gemeente Den Helder moet vanaf maandag 4 januari een afspraak worden gemaakt. Voor deze documenten kan men niet meer zomaar naar het stadhuis gaan.

 

Door Ed Dekker – 2-12-2015, 13:36 (Update 2-12-2015, 13:36)

Vanaf 4 januari niet meer zomaar stadhuis binnen lopen

Deze papieren kunnen wel zonder afspraak worden afgehaald bij de servicebalie in het stadhuis. Ook voor het aangeven van geboorte en overlijden is een afspraak nodig.

De gemeente verwacht burgers beter van dienst te zijn. De bezoeker wordt direct geholpen en door de juiste persoon, stelt de  gemeente.

 

 

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>