Wijkplatform SBDL

Sylvia Hamerslag
06 30525721

OVERIGE

Gemeente KCC
14 0223
Wijkagenten
0900-8844
HVC
0800-0700

Buurthuizen en Belangenverenigingen

Stichting Beheerbedrijf Sluisdijk
0223-619900
Buurtvereniging ’t Kraaiennest Oud Den Helder
0223-623693
Buurthuis Centrum
0223-615404
Belangenvereniging Visbuurt
06 51854591
Buurthuis De Beuk Van Galenbuurt
0223-618856
Buurthuis Elto Tuindorp
0223-622585
Buurthuis De Overzet Vogelwijk
0223-615587
Buurthuis De Viskom Visbuurt
0223-616875
Stelling Den Helder
0223-612366
Het Buurtcollectief
0223-740040

Jongerencentra

Jongerencentrum De Toekomst Oud Den Helder
06 28672642
Jongerencentrum ’t Pandje Tuindorp
0223-622 585
Tienerhuiskamer Maranathakerk Visbuurt
06 54242961

De Mantelzorger

Mantelzorgcentrum
0223-747 009
Altzheimer café
0223–643556
Inloophuis Den Helder e.o
0223-747041
Stem van de mantelzorger
023-5261217
OV begeleiderskaart
030-2354661

Vragen over de:

WMO
0800-1925
Wet langdurige zorg Wlz
0800-0087
Ouderbijdrage Jeugdwet
0800-2108
Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (WTCG)
0800-0300
Fraudedesk
088-7867372
Nationale ombudsman
0800–33 55 555

Verkeer

VVN
088-524 88 00
Fietsersbond NOORDKOP
0224-296926
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
070–3173 333

Wonen

Woningstichting
0223-677677
Woontij
088–966 68 45

Zorg en ondersteuning

Omring
088–206 89 10
Vrijwaard
0223-68 08 24
’s Heeren Loo
0800-3 55 55 55
MEE & De Wering
088-0075275
DNOdoen
0900-736 60 00
Jeugd Onderwijs Zorg Thuiszorg
0223-540 300
ActiefTalent Den Helder
06–17 59 32 12
Arbodienst voor Kwaliteit en Zorg Gezondheid
0223-610 667
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
0800-2000
Brijder Verslavingszorg Den Helder
088–358 37 00