BuurtPreventieApp  Den Helder

buurtpreventie bordje

! …WhatsApp PreventieApp
?…Heeft u interesse om de WhatsApp BuurtPreventieApp ook in uw straat/buurt te starten.
?… en wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid om bordjes/stickers te plaatsen.

lees dan verder en meldt u aan…..
via email:
buurtpreventieapp.denhelder@gmail.com

De BuurtPreventieApp DEN HELDER werkt nauw samen met de Politie en Gemeente Den Helder.

Flyer download link:
A5-flyer-BPA-Den-Helder-voorzijde
A5-flyer-BPA-Den-Helder-achterzijde

Download de spelregels en voorwaarden en geef deze af aan de deelnemers in uw WhatsApp BuurtPreventieApp
klik op links:
Spelregels en voorwaarden BuurtpreventieApp Den Helder versie 0.1-4

logo-politie

Ontstaan vanuit het Wijktoezichthoudersproject Tuindorp 
initiatiefneemster Sylvia Hamerslag

oranjebalk2Voor meer nieuws over de BuurtPreventieApp klik hieroranjebalk2

WhatsApp is een berichtenservice die gebruikt kan worden door mensen met een smartphone. Voor het gebruik van WhatsApp is naast de smartphone een verbinding nodig met internet en de WhatsApp applicatie. Gebruikers van WhatsApp kunnen onderling berichten versturen. Dit kan individueel maar ook in groepen tot 100 personen.

“Het gebruik van WhatsApp is in 2013 ontstaan in Ede nadat het aantal inbraken explosief was gestegen in een bepaalde wijk. Uit de buurtonderzoeken kwam regelmatig de opmerking van buurtbewoners dat ze wel “iets” gezien hadden maar dat ze dit niet hadden opgemerkt als verdacht. Ook kwam de opmerking dat mensen het “eng” en “spannend” vinden om onbekenden tegemoet te treden. Het gebruik van WhatsApp dat beschreven staat in dit plan van aanpak is een burgerinitiatief en zal ook bij voorkeur door bewoners worden georganiseerd en uitgevoerd. Het gebruik van WhatsApp is gericht op het signaleren van verdachte situatie en het mobiliseren van buurtbewoners om de kans op een misdrijf te verkleinen en degene die zich verdacht gedraagt te laten weten dat hij/zij gezien is. De verdachte situaties waarvoor WhatsApp gebruikt wordt zijn bij voorkeur 112-waardige situaties, hierbij kan gedacht worden aan woninginbraken, pogingen daartoe en bijvoorbeeld poging woningovervallen en babbeltrucs.”

 

Werkwijze:

Het gebruik van de BuurtPreventieApp is in Den Helder in oktober 2015 door Sylvia Hamerslag als burgerinitiatief gestart en is gericht op het signaleren van verdachte situaties en het mobiliseren van buurtbewoners om de kans op een misdrijf te verkleinen. De verdachte situaties waarvoor WhatsApp gebruikt wordt zijn bij voorkeur 112 waardige situaties, hierbij kan gedacht worden aan

babbeltrucs, woninginbraken, pogingen daartoe en bijvoorbeeld poging woningovervallen. 

 • Nu kan het zijn dat er inwoners zijn die wel graag willen deelnemen, maar niet willen dat hun telefoonnummer bekend wordt. Een alternatief zou kunnen zijn, dat de inwoner zelf een simkaart aanschaft en deze gebruikt met een tweede (oude) mobiele telefoon.

Het is noodzakelijk dat één of meerdere van de deelnemers per BuurtPreventieApp groep zich opwerpt als beheerder.

Beheerders nemen het voortouw door in Whatsapp een groep aan te maken en alle nieuwe deelnemers met hun telefoonnummer toe te voegen. Er zal dus aan de voorkant tijdens de werving iemand het voortouw moeten nemen om de lijst met nieuwe deelnemers op te stellen en bij te houden waarbij hun adres en telefoonnummer worden genoteerd

Er wordt met de volgende structuur gewerkt16300264_1823007774613636_5291997745930982326_o

 

 

Per WhatsApp groep is er dus één (of meerdere) beheerder(s) welke deelneemt aan zowel de WhatsApp groep van de Regiegroep als de beheerders groep van hun gebied.

 • De coördinator heeft contact met de gemeente en de wijkagent en draagt zorg voor het verstrekken van informatie.
 • De Wijkagent kan bijvoorbeeld aan de regiegroep doorgeven dat er een inbreker actief is in de buurt.
 • De beheerder deelt deze boodschap vervolgens met de verschillende WhatsApp groepen.
 • Bij verdachte situaties moeten alle deelnemers aan de groepen moeten altijd eerst de politie bellen

! … De gemeente en politie zitten dus niet zelf in de WhatsApp groep.

Doelstellingen:

Door het gebruik van BuurtPreventieApp kan het aantal misdrijven dalen. De inzet van dit middel kan leiden tot een stijging van het aantal meldingen vanuit de buurt en het veiligheidsgevoel van de bewoners zal hierbij stijgen

Het doel is niet dat de werklast van de wijkagent of de gemeente enorm vergroot wordt door zelf de WhatsApp groepen te gaan inrichten. Het is noodzakelijk dat een buurtbewoner (of een groep bewoners) bereid is om deze taak op zich te nemen. 

Randvoorwaarden:

 • Het initiatief om WhatsApp PreventieApp op te zetten en leden te werven ligt bij de buurtbewoners zelf.
 • Er mogen geen randzaken in de WhatsApp-groep worden gezet. Duidelijk moet zijn dat alleen zaken die direct betrekking hebben op veiligheid en verdachte situaties in de buurt in de WhatsApp terechtkomen.
 • Dus niet: het doorgeven van een deur aan deur collecte of losliggende stoeptegels. Bij ‘vervuiling’ van de app bestaat de kans dat mensen de groep verlaten. Algemene meldingen vanuit de politie en meldingen over eerdere misdrijven horen eveneens niet in de WhatsApp thuis.
 • Dit kan namelijk het veiligheidsgevoel verkleinen, omdat het gevoel kan ontstaan dat het onveilig is in een buurt terwijl dit objectief gezien meevalt. Uiteindelijk wordt hiermee het tegenovergestelde bereikt van waar de WhatsApp voor in het leven is geroepen.
  Bottomline: alleen acute meldingen waar bewoners op dat moment iets mee kunnen.
 • Via de wijkconciërge wordt er een aanvraag ingediend voor bordjes die in de straten geplaatst kunnen worden bij voorkeur 2 per 4 straten.
 • Meldt de groep aan via email buurtpreventieapp.denhelder@gmail.com, dan krijgt u het nummer van de regiegroep en kan bekend worden gemaakt dat de groep gestart is.
  Tevens kan er dan een aanvraag voor bordjes/stickers ingediend worden.

Lever hierbij een Google plattegrond aan met de 2 locaties waar de borden geplaatst kunnen worden.
Email: buurtpreventieapp.denhelder@gmail.com

Spelregels en voorwaarden:

 1.  Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Den Helder.
 3. WhatsApp is een burgerinitiatief.
                    De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting

S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

De bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren.

(“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. Wil je dit, maar durf je niet alleen? Vraag iemand uit de groep om samen te gaan.

 1. Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is!

 Voorkom een regen van 112 meldingen. 

 1. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 1. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten.
 1. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement,

wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is.

Daderkenmerken zoals geslacht,

 • huidskleur,
 • lengte
 • en gezicht kunnen ook goed beschreven worden.
 • Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 1. Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

Flyer download link:
flyer reeds actieve Buurtpreventieapp DEN HELDER voor en achterzijde versie 24 maart 2019

Download de spelregels en voorwaarden en geef deze af aan de deelnemers in uw WhatsApp PreventieApp

klik op link:Spelregels-voorwaarden-WhatsApp-BuurtPreventieApp-Den-Helder-versie-0.1-6

oranjebalk2 ?…Wie zijn uw Wijkagenten? klik hier
oranjebalk2Voor nieuws over BuurtPreventie klik hieroranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2