• 10 december 2015
 • 19:15
 • Buurthuis de Overzet, Kemphaanstraat 24-B

 

CRA-W_LOGO

De eerstvolgende *Wijkplatform Stad Binnen de Linie* vergadering is op

Donderdag 10  december 2015

Locatie:    Buurthuis de Overzet
                   Kemphaanstraat 24-B

Tijdstip vergadering:        

                 Inloop:        19.15 uur

             Aanvang:    19.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Gesprek verslag van 29 oktober 2015
 5. Presentatie: Alzheimer
 6. Bespreking: Beeldengroep Bernhardplein
 7. Presentatie: Website Wijkplatform SBDL
 8. Buurtnieuws
  vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
 9. Rondje deelnemers
 10. Sluiting

Na afloop van de vergadering houden wij onze SinterKerstNieuwjaarsborrel  !

overzet