• 2 februari 2016
  • 19:30
  • Buurthuis Centrum

Locatie: Buurthuis Centrum
Tijdstip: 19.00 uur inloop start 19.30 uur

Aanleiding voor het onderzoek waren de door velen gevoelde problemen met betrekking tot overlast, leegstand en verpaupering die mede zouden zijn ontstaan door de concentratie van coffeeshops.

De gemeente heeft in het verlengde van haar Strategische Visie meerdere plannen voor het Stadshart ontwikkeld die (in samenhang) tot een betere leefbaarheid en meer economische vitaliteit moeten leiden. Ondanks deze plannen blijft de onrust bij bewoners en ondernemers bestaan.

Wordt het inderdaad veiliger en prettiger in en rond de Koningstraat? Wat kan de gemeente doen om de veiligheid en leefbaarheid nu te verbeteren? Om op deze (en meer) vragen antwoord te krijgen is besloten onderzoek te doen.

De avond start om 19.00 uur met een inloop. Wethouder Stadsontwikkeling, Lolke Kuipers, opent om 19.30 uur de bijeenkomst, waarna de heer López de resultaten presenteert. Burgemeester Koen Schuiling en wethouder Kuipers geven vervolgens een toelichting en is er gelegenheid om vragen te stellen.