Voor het melden van gedumpt vuil / straat meubilair wat stuk / losliggende tegels etc. kan u mailen of bellen naar:

E-mail: kcc@denhelder.nl  / Telefoon: 14 0223

 

Wij hebben de BuitenBeter App van onze website verwijdert

buitenbeter rood liggen
3D Character and Question Mark….Waarom
De reden is als volgt….
…..de gemeente Den Helder heeft namelijk geen technische koppeling met de app BuitenBeter gerealiseerd.
Dit is dan ook voorts de reden dat u van sommige meldingen niet altijd een terugkoppeling krijgt of ziet dat er iets met uw melding gedaan wordt/is.

3D Character and Question Mark…. Wat kan u doen

  • Voor het melden van gedumpt vuil / straat meubilair wat stuk / losliggende tegels etc. kan u mailen of bellen naar:
  • E-mail: kcc@denhelder.nl  / Telefoon: 14 0223

3D Character and Question Mark…. Werkt onze gemeente met een andere App

…. Deze komt er wel aan.
Deze App gaat dan ‘Makkelijk Melden’ heten.

De gemeente Den Helder is bezig met een inhaalslag op het gebied van digitale dienstverlening. De doorontwikkeling van de digitale dienstverlening is een speerpunt. Wij voeren op dit moment een aantal aanpassingen door voor de melding openbare ruimte. Er komt in het eerste kwartaal van 2016 een nieuw digitaal formulier op de website van de gemeente, www.denhelder.nl, met behulp waarvan inwoners eenvoudig een melding openbare ruimte kunnen doen. Daarnaast digitaliseren wij het werkproces rond de afhandeling van meldingen. Hierdoor kunnen wij inwoners, indien gewenst, per e-mail op de hoogte houden van de status van hun melding.

De medewerkers van de buitendienst van de gemeente gaan in de loop van het eerste kwartaal van 2016 tablets gebruiken bij hun werk. Zodra een melding is afgehandeld, wordt dit door de betreffende medewerker op de tablet geregistreerd in het systeem. Melders die hebben aangegeven dat zij per e-mail op de hoogte willen worden gehouden, krijgen direct een e-mail om hen te informeren over de afhandeling van hun melding.

Als vervolgstap nemen wij in de loop van het tweede kwartaal van 2016 de app Makkelijk Melden in gebruik. Met behulp van deze app kunnen inwoners dan eenvoudig een melding openbare ruimte doen op hun smartphone of tablet. Deze app is technisch gekoppeld aan het systeem van de gemeente. Melders worden, indien gewenst, per e-mail op de hoogte gehouden over de status van hun melding.

Qua functionaliteit is de app Makkelijk Melden vergelijkbaar met de app BuitenBeter. De app Makkelijk Melden is echter gerealiseerd door de leverancier van het systeem van de gemeente. Dit betekent dat geen extra kosten hoeven te worden gemaakt voor een technische koppeling.

Er zijn meerdere apps beschikbaar waarmee burgers een probleem in de openbare ruimte eenvoudig kunnen melden bij hun gemeente. Wij vinden het niet wenselijk om veel kosten te maken om met alle apps technische koppelingen met het systeem van de gemeente Den Helder te realiseren.

De Gemeente zet in de loop van het tweede kwartaal van 2016 actief in op het gebruik van de app Makkelijk Melden.
Wij zullen inwoners van Den Helder daar actief over gaan informeren.

Voor het volledige bericht van de gemeente klik hier

 

Buiter Beter App laat soms wat te wensen over, dit aandragen bij de app bouwer.

BuitenBeter

Update 16 november 2015

Datum: 13 november 2015
Aan: Wijkplatform stad binnen de linie
Van: Wethouder Pieter Kos
Onderwerp: App BuitenBeter

Beste leden van het wijkplatform,

Tijdens de vergadering van het wijkplatform stad binnen de linie van donderdag 29 oktober 2015 is gesproken over de app BuitenBeter. Hiermee kunnen inwoners een probleem in de openbare ruimte op hun smartphone of tablet eenvoudig melden aan hun gemeente. Voor de gemeente Den Helder zouden bepaalde onderdelen van deze app niet werken, omdat de app technisch niet aansluit op de systemen van de gemeente Den Helder.

Naar aanleiding daarvan is het een en ander uitgezocht. Door middel van deze memo willen wij u duidelijkheid verschaffen. Welke onderdelen van de app BuitenBeter werken wel en welke niet?

Iedereen in Nederland kan de app BuitenBeter gebruiken om een probleem in de openbare ruimte te melden bij de betreffende gemeente. Dit geldt dus ook voor de gemeente Den Helder. De melding wordt door app BuitenBeter per e-mail doorgestuurd naar de gemeente, waarna de melding wordt afgehandeld.

Er zijn diverse gemeenten die een technische koppeling met de app BuitenBeter hebben gerealiseerd. In dat geval wordt een melding niet per e-mail naar de gemeente verzonden, maar direct opgenomen in het gekoppelde systeem van de gemeente. De gemeente Den Helder beschikt niet over een dergelijke technische koppeling. Dit betekent dat er geen terugkoppeling over de status van de melding plaatsvindt naar de inwoner die de melding heeft gedaan.

Wat is de reden dat de gemeente Den Helder geen technische koppeling met de app BuitenBeter heeft gerealiseerd en wat is de oplossing hiervoor?

De gemeente Den Helder is bezig met een inhaalslag op het gebied van digitale dienstverlening. De doorontwikkeling van de digitale dienstverlening is een speerpunt. Wij voeren op dit moment een aantal aanpassingen door voor de melding openbare ruimte. Er komt in het eerste kwartaal van 2016 een nieuw digitaal formulier op de website van de gemeente, www.denhelder.nl, met behulp waarvan inwoners eenvoudig een melding openbare ruimte kunnen doen. Daarnaast digitaliseren wij het werkproces rond de afhandeling van meldingen. Hierdoor kunnen wij inwoners, indien gewenst, per e-mail op de hoogte houden van de status van hun melding.

De medewerkers van de buitendienst van de gemeente gaan in de loop van het eerste kwartaal van 2016 tablets gebruiken bij hun werk. Zodra een melding is afgehandeld, wordt dit door de betreffende medewerker op de tablet geregistreerd in het systeem. Melders die hebben aangegeven dat zij per e-mail op de hoogte willen worden gehouden, krijgen direct een e-mail om hen te informeren over de afhandeling van hun melding.

Als vervolgstap nemen wij in de loop van het tweede kwartaal van 2016 de app Makkelijk Melden in gebruik. Met behulp van deze app kunnen inwoners dan eenvoudig een melding openbare ruimte doen op hun smartphone of tablet. Deze app is technisch gekoppeld aan het systeem van de gemeente. Melders worden, indien gewenst, per e-mail op de hoogte gehouden over de status van hun melding.

Qua functionaliteit is de app Makkelijk Melden vergelijkbaar met de app BuitenBeter. De app Makkelijk Melden is echter gerealiseerd door de leverancier van het systeem van de gemeente. Dit betekent dat geen extra kosten hoeven te worden gemaakt voor een technische koppeling.

Er zijn meerdere apps beschikbaar waarmee burgers een probleem in de openbare ruimte eenvoudig kunnen melden bij hun gemeente. Wij vinden het niet wenselijk om veel kosten te maken om met alle apps technische koppelingen met het systeem van de gemeente Den Helder te realiseren.

Wij zetten in de loop van het tweede kwartaal van 2016 actief in op het gebruik van de app Makkelijk Melden. Wij zullen inwoners van Den Helder daar actief over gaan informeren.