Voorzitter Wijkplatform te gast bij de LOS

De voorzitter van het Wijkplatform SBDL was vanmiddag te gast bij de LOS in het programma ‘De week op Zaterdag’.

Om een reactie te geven over de gang van zaken omtrent de Kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht.
Door middel van de YouTube link kan u deze reactie terug beluisteren

Tevens stonden er vandaag 2 artikelen in het NHD over dit item
2 juli 2016 Column commentaar - Ruyghweg
2 juli 2016 Adviezen Ruyghweg verdwenen in de la

Lees tevens onze eerdere artikelen over dit onderwerp, klik op onderstaande links:

https://www.buurtpreventiedenhelder.nl/brandbrief-naar-de-gemeenteraad-van-den-helder/

https://www.buurtpreventiedenhelder.nl/reactie-b-w-op-verkeerssituatie-kruispunt-ruyghweg-fabrieksgracht/

https://www.buurtpreventiedenhelder.nl/ondanks-onze-inzet/

Update Fietsoverlast in Timorpark

Uw Wijkplatform SBDL heeft in goed overleg met initiatiefnemer Belangenvereniging Indische Buurt, gemeente Den Helder en Politie het volgende afgesproken;

Het fietspad welke u op beide foto’s hieronder ziet, wordt opgeheven. Daarvoor in de plaats zal een stuk groen gerealiseerd worden, zodat fietsten vanaf de Borneolaan het Timorpark in niet meer mogelijk is.

Mocht blijken dat dit alsnog niet afdoende is om de fietsoverlast in het Timorpark substantieel tegen te gaan, zullen er verdere aanpassingen plaats vinden.

1 - Fietspad richting naar waar het eindigt a.d. Borneolaan

3 - Einde fietspad a.d. Borneolaan

Voortraject over dit item vind u onder de oranje balk
Fietsoverlast in Timorpark

oranjebalk2Fietsoverlast in Timorpark
oranjebalk2

Actiepunt vanuit de Belangenvereniging Indische Buurt

Update 8 maart 2016
(NHD Petra Bies)

Heeft u Ideeën ?
mail naar wijkplatformsbdl@gmail.com
Preview-1280-1800-849237_1

Actiepunt vanuit de Belangenvereniging Indische Buurt

DEN HELDER – Belangenvereniging Indische Buurt wil dat de gemeente wat doet aan de fietsoverlast in het Timorpark. Politieonderzoek wijst uit dat er gemiddeld per uur 55 (brom)fietsen en scooters door het park schieten, benadrukt de vereniging.

Door Petra Biesp.bies@hollandmediacombinatie.nl  4-3-2016


Politieonderzoeker telt 55 fietsen, brommers en scooters per uur
Vrijwel het gehele park is voetgangersgebied, zoals overal met borden is aangegeven. Maar veel (brom)fietsers en scooterrijders negeren de regels en rijden over de wandelpaden. Zeker tussen de Huisduinerweg – met het ziekenhuis – en de Middenweg is veel fietsverkeer.

Van de sokken

De buurtvereniging wordt gesteund door het wijkplatform Stad binnen de Linie. ,,In de buurt wonen veel ouderen die in het park graag een loopje doen. Die worden soms bijna van hun sokken gereden. Ook voor gezinnen en kleine kindjes op fietsjes is het gevaarlijk’’, stelt platformvoorzitter Sylvia Hamerslag.

De belangenvereniging klaagt al een paar jaar. Dat leidde bijna twee jaar geleden tot een onderzoek door een agent in opleiding. Die ging dertien keer voor een uurtje in cognito het park in, steeds op andere tijden van de dag. Hij kwam uit op gemiddeld 55 overtredingen per uur.

‘Sluisjes zijn niet mogelijk. Dan hinder je ook mensen met kinderwagens of in boosters.’

Het rapport ligt nog bij de gemeente. Maar niet vergeten in een laatje. ,,Het is een lastig probleem. Er wordt gepuzzeld op een oplossing. Sluisjes zijn bijvoorbeeld niet mogelijk. Dan hinder je ook mensen met kinderwagens of in boosters’’, aldus gemeentevoorlichter Remko van de Belt.

Voor fietsers is de situatie ook niet eenvoudig. Wie vanaf de Middenweg het fietspad volgt en naar het ziekenhuis wil, moet afbuigen voor het Paviljoen van Toen langs en dan via de Borneo- en Timorlaan verder rijden.

Fietsers uit die richting zouden de Linieweg langs de andere kant van het water kunnen volgen, die komt bij het ziekenhuis uit. Maar het eerste stuk is voetpad. Bovendien moet er vanaf Triade een soort slalom worden gereden om bij het pad te komen.

Een mogelijke oplossing is een aanpassing aan de andere kant van de Middenweg: van het fietspad langs het liniewater, dat uitkomt bij Triade, een voetpad maken en van het evenwijdig lopende voetpad aan de overzijde (langs de ijsbaan) een fietspad, zo suggereerden aanwezigen.

(afbeeldingen Dhr. P.J.N. Oudhuis)
ariview Google Earth

Alarmbel luidt voor kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht

thumb ruyghweg
Ondanks de inzet van het Wijkplatform SBDL, de Fietsersbond en bewoners om de veiligheid van het kruispunt Ruyghweg/Frabrieksgracht te verbeteren heeft er donderdag 24 juni jl wederom een ongeluk plaatsgevonden. Den Helder heeft hiermee zelfs de regionale en landelijke nieuwsuitzendingen gehaald.

Aan het begin van de gesprekken met de gemeente over dit kruispunt hebben de fietsersbond en het Wijkplatform aangegeven dat de oude voorrangssituatie veiliger was en dat de voorrangssituatie van nu niet de juiste is. Herinrichten werd direct door de gemeente van de hand gewezen dus restte ons te richten op verbetering van deze nieuwe situatie.

 

Daarop was de belijning en druppel (vluchtheuvel) onze 2e inzet. Ook dit werd niet gehonoreerd.

Wat hierna enkel nog mogelijk bleek, was de aanduiding/attentiewaarden te verduidelijken/verhogen. Dus attentielampen, borden en haaientanden.

Ondanks onze adviezen en argumenten was dit het enige wat wij mbt dit kruispunt voor elkaar konden krijgen.

Daarnaast hebben we ons gericht op de aanleg van een zebrapad (VOP) ter hoogte van de Reigerstraat.

25 juni 2016 Gemeente is aansprakelijk
Zowel het Wijkplatform SBDL als de Fietsersbond is sinds 2015 bij de aanleg van de Rotonde Kievietstraat en de herinrichting van de Ruyghweg/Fabrieksgracht bezig om de de gemeente tot andere inzichten en acties te bewegen. Hieronder vindt u een overzicht van onze voorgaande acties.
Video en afbeeldingen: Dhr Berkhof en Dhr Prins

Update 30 mei 2016
Hierbij een korte update over de oversteekplaats Ruyghweg.

Inmiddels hebben we technische uitwerkingen gemaakt. Hierbij hebben we geconstateerd dat er nog enkele punten bekeken moeten worden, zoals de kabels en leidingen, bomen aan de kant van de Reigerstraat en beweegruimte voor vrachtverkeer. We verwachten binnen enkele weken aan te kunnen geven hoe de situatie in detail moet gaan worden. We zullen de tekeningen dan rondsturen naar iedereen. Ons erg optimistische schema van realisatie voor de zomervakantie gaan we dus toch niet halen. Maar verder verloopt de boel naar wens.

De werkzaamheden aan de kruising van de Ruyghweg-Fabrieksgracht zijn ingepland in de week van 22 juni. Eerder hebben we gezegd dat die werkzaamheden medio mei zouden plaatsvinden. Op dit moment maakt deze kruising echter deel uit van de omleidingsroute in verband met de werkzaamheden aan de Kop Beatrixstraat. We vonden het geen goed idee als in die omleidingsroute dan weer werkzaamheden gaan plaatsvinden. Dus we maken eerst de Kop Beatrixstraat af en kort daarna gaan we aan de slag op de Ruyghweg-Fabrieksgracht. Dan weten jullie dat ook meteen!

Met vriendelijke groet,

Martin van der Maas,

wijkmanager, accountmanager Stad Binnen de Linie

Stadsbeheer gemeente Den Helder

oranjebalk2

Update 8 april 2016

Als wijkplatform zouden wij de hele voorrangsinrichting liever weer teruggedraaid naar de oude situatie willen zien….
dit werd echter afgewezen…uiteraard blijven wij de ontwikkelingen rond dit kruispunt volgen
Het Wijkplatform en de Fietsersbond kan u na diverse gesprekken met de gemeente het volgende mededelen:

Aanpassingen hoek Ruyghweg/Fabrieksgracht

Binnenkort gaan we de kruising van de Ruyghweg met de Fabrieksgracht overzichtelijker maken. Dit gebeurt naar aanleiding van een aantal (bijna) ongelukken na de reconstructie van de kruising eind 2015.

Met diverse aanpassingen willen we bereiken dat de verkeerssituatie voor vooral de fietsers duidelijker wordt. Zo wordt de belijning aangepast en komen er in de bocht attentielampen. Ook komt er een extra bord voor verkeer dat vanaf de Ruyghweg rechtsaf de Fabrieksgracht op rijdt.

Reconstructie

Na de reconstructie van de Ruyghweg, waarin ook de kruising met de Fabrieksgracht is meegenomen bleek de gewijzigde voorrangssituatie voor de nodige verwarring te zorgen voor fietsers en auto’s. Na klachten van fietsers, bewoners en de Fietsersbond heeft de gemeente een oproep gedaan aan betrokkenen bij een (bijna) fietsongeval op deze plek, zich te melden. ‘Uiteindelijk heeft niemand zich gemeld, maar met de opmerkingen die wij ontvingen op deze oproep zijn we wel aan de slag gegaan’, aldus verkeerswethouder Jacqueline van Dongen.

Maatregelen kruispunt

Dit heeft geresulteerd in extra aanpassingen in de vorm van aan te passen belijning in de binnenbocht ter hoogte van nummer 31, haaientanden in de buitenbocht in combinatie met extra attentielampen en aanpassing van de bebording. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de tekeningen.

De aannemer verwacht uiterlijk medio mei van 2016 de werkzaamheden af te kunnen ronden. Een en ander hangt af van de levertijden van de verschillende onderdelen. Daarnaast is het aanpassen van de markering weersafhankelijk.

meldpuntlogohttps://meldpunt.fietsersbond.nl/?gclid=CjwKEAjw86e4BRCnzuWGlpjLoUcSJACaHG555JseKaLzsF2AVVQ33gGFl9DIvHoTOv8-7pD0aDn8thoCoGDw_wcB

oranjebalk2Kruising Ruyghweg-Fabrieksgracht, en zebrapad Ruyghweg
oranjebalk2

DEN HELDER – De kruising Ruyghweg-Fabrieksgracht wordt aangepast. Op het wegdek komen haaientanden en attentielampen.
Bij de Reigerstraat krijgt de Ruyghweg een zebrapad. De oversteekplaats is al lang een wens van De Drietand.

Door Ed Dekker – 22-1-2016, 14:01 (Update 22-1-2016, 14:11)

De gemeente heeft deze maatregelen vrijdag besproken op een bijeenkomst in school De Drietand.
Actievoerder en Ruyghweg-bewoner Adri Lampers, schooldirecteur Leo Dekker en wijkplatformvoorzitter Sylvia Hamerslag stemden in met de voorstellen.
De exacte aanpak is nog niet bekend.
Verkeersambtenaar Martijn Dijkstra hoopt dat de voorzieningen dit jaar kunnen worden aangebracht.

De reconstructie vorig jaar van de kruising Ruyghweg-Fabrieksgracht leidt tot gevaarlijke situaties voor fietsers.
De plek is verwarrend geworden voor automobilisten (die rechtdoor gaan, maar de voorrangsweg verlaten) en fietsers (die afslaan, maar voorrang houden).
Haaientanden moeten verduidelijking geven. De lampjes flikkeren dag en nacht. De precieze plek moet nog worden vastgesteld.

De zebra komt tussen de Van der Duyn van Maasdamstraat en de Reigerstraat.
Door de aanleg van een middensteunpunt is extra ruimte nodig en moeten er drie bomen bij de Reigerstraat wijken.
Aan de rand van het aangrenzende grasveld keren drie bomen terug. Eén parkeerplaats wordt opgeofferd.

Directeur Dekker is ’heel blij’ met de oversteekplaats.
„Meer dan tachtig van onze kinderen wonen aan de andere zijde van de Ruyghweg.
En wij gymmen aan de andere kant.”
ruyghweg krant 15 10 2016ruyhwegruyghweg.....ruyghwegruyghweg..ruyghweg...ruyghweg.....fabrieksgracht
(foto’s Fietsersbond)