Uw Wijkplatform SBDL heeft in goed overleg met initiatiefnemer Belangenvereniging Indische Buurt, gemeente Den Helder en Politie het volgende afgesproken;

Het fietspad welke u op beide foto’s hieronder ziet, wordt opgeheven. Daarvoor in de plaats zal een stuk groen gerealiseerd worden, zodat fietsten vanaf de Borneolaan het Timorpark in niet meer mogelijk is.

Mocht blijken dat dit alsnog niet afdoende is om de fietsoverlast in het Timorpark substantieel tegen te gaan, zullen er verdere aanpassingen plaats vinden.

1 - Fietspad richting naar waar het eindigt a.d. Borneolaan

3 - Einde fietspad a.d. Borneolaan

Voortraject over dit item vind u onder de oranje balk
Fietsoverlast in Timorpark

oranjebalk2Fietsoverlast in Timorpark
oranjebalk2

Actiepunt vanuit de Belangenvereniging Indische Buurt

Update 8 maart 2016
(NHD Petra Bies)

Heeft u Ideeën ?
mail naar wijkplatformsbdl@gmail.com
Preview-1280-1800-849237_1

Actiepunt vanuit de Belangenvereniging Indische Buurt

DEN HELDER – Belangenvereniging Indische Buurt wil dat de gemeente wat doet aan de fietsoverlast in het Timorpark. Politieonderzoek wijst uit dat er gemiddeld per uur 55 (brom)fietsen en scooters door het park schieten, benadrukt de vereniging.

Door Petra Biesp.bies@hollandmediacombinatie.nl  4-3-2016


Politieonderzoeker telt 55 fietsen, brommers en scooters per uur
Vrijwel het gehele park is voetgangersgebied, zoals overal met borden is aangegeven. Maar veel (brom)fietsers en scooterrijders negeren de regels en rijden over de wandelpaden. Zeker tussen de Huisduinerweg – met het ziekenhuis – en de Middenweg is veel fietsverkeer.

Van de sokken

De buurtvereniging wordt gesteund door het wijkplatform Stad binnen de Linie. ,,In de buurt wonen veel ouderen die in het park graag een loopje doen. Die worden soms bijna van hun sokken gereden. Ook voor gezinnen en kleine kindjes op fietsjes is het gevaarlijk’’, stelt platformvoorzitter Sylvia Hamerslag.

De belangenvereniging klaagt al een paar jaar. Dat leidde bijna twee jaar geleden tot een onderzoek door een agent in opleiding. Die ging dertien keer voor een uurtje in cognito het park in, steeds op andere tijden van de dag. Hij kwam uit op gemiddeld 55 overtredingen per uur.

‘Sluisjes zijn niet mogelijk. Dan hinder je ook mensen met kinderwagens of in boosters.’

Het rapport ligt nog bij de gemeente. Maar niet vergeten in een laatje. ,,Het is een lastig probleem. Er wordt gepuzzeld op een oplossing. Sluisjes zijn bijvoorbeeld niet mogelijk. Dan hinder je ook mensen met kinderwagens of in boosters’’, aldus gemeentevoorlichter Remko van de Belt.

Voor fietsers is de situatie ook niet eenvoudig. Wie vanaf de Middenweg het fietspad volgt en naar het ziekenhuis wil, moet afbuigen voor het Paviljoen van Toen langs en dan via de Borneo- en Timorlaan verder rijden.

Fietsers uit die richting zouden de Linieweg langs de andere kant van het water kunnen volgen, die komt bij het ziekenhuis uit. Maar het eerste stuk is voetpad. Bovendien moet er vanaf Triade een soort slalom worden gereden om bij het pad te komen.

Een mogelijke oplossing is een aanpassing aan de andere kant van de Middenweg: van het fietspad langs het liniewater, dat uitkomt bij Triade, een voetpad maken en van het evenwijdig lopende voetpad aan de overzijde (langs de ijsbaan) een fietspad, zo suggereerden aanwezigen.

(afbeeldingen Dhr. P.J.N. Oudhuis)
ariview Google Earth